Управление на качеството

Нова версия на ISO 9001

Всеки един ISO стандарт подлежи на периодичен преглед, с оглед на неговата приложимост и актуалност. Обичайно този преглед се осъществява през 6 до 8 години. С последната версия на стандарта ISO 9001 от 2015 г., Международната

Електрохолд ИПС със сертификация по ISO 9001:2015

ЕЛЕКТРОХОЛД ИПС  със сертификат на Системата за управление на качеството, съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2015 . Управителят на сертификационната организация СИ ЕС БИ ЕООД  Емил ИЛИЕВ, връчи официално сертификата на изпълнителния директор на дружеството, г-н

Varix Clinic

Медицински център ВАРИКС КЛИНИК получи нашата положителна сертификационна оценка. Системата за управление, гарантираща качеството на предоставяните от здравното заведение медицински услуги,  беше сертифицирана  съгласно ISO 9001:2015.  Варикс клиник  има утвърдено място в диагностиката, лечението и профилактиката

ISO 9001 Управление на качеството

PDCA- златна формула. Прилагаме я ежедневно и противно на логиката в бизнес управлението  се оказва голям  препъникамък Принципът на действие на системата за управление се основава на цикъла планиране– изпълнение–проверка–действие (от англ. Plan–Do–Check–Act, PDCA). Планиране –

Top Sliding Bar

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Recent Tweets

Newsletter

Sign-up to get the latest news and update information. Don't worry, we won't send spam!