Основната цел при разработването на международния стандарт ISO 39001 е намаляване на жертвите по пътищата.

Стандартът е свързан с обявеното от ООН „Десетилетие на действия за безопасност в движението по пътищата“ (2011-2020 г.) за преодоляване на всеобщата криза в безопасността на движението.
ISO 39001 определя изискванията към система за управление на безопасността на движение по пътищата (Road Traffic Safety – RTS).

Този ISO стандарт дава възможност на всяка организация, която взаимодейства със системата за движение по пътищата, да намали броя на смъртните случаи и сериозни наранявания, свързани с пътни катастрофи и инциденти.
Стандартът ISO 39001 е приложим за всяка организации, независимо от нейния вид, мащаб, предлагани продукти и услуги, която е решила:
• да подобри резултатите си по отношение на RTS;
• да създаде, внедри, поддържа и подобрява система за управление на RTS;
• да се увери в съответствието със заявената политика за RTS;
• да демонстрира съответствие с този международен стандарт.


Какво да очакваме от Системата по ISO 39001:2012

 • Разработване и прилагане на подходящи RTS политика и цели.

 • Разработване на RTS планове за действие, в съответствие с приложимите законовите и други изисквания.

 • Информация за елементи и критерии, свързани с RTS, върху които организацията може да окаже контрол или да повлияе.
 • Непрекъсното развитие и подобрение на системата за управление.

Да нe забравяме някои важни неща за ISO 39001:2012

 • Този международен стандарт е насочен към RTS управлението.

 • ISO 39001 не е предназначен да определи техническите и качествените изисквания на транспортните продукти и услуги (напр. пътища, пътни знаци / светофари, автомобили, трамваи, транспортни услуги за товари и пътници и службите за спешно реагиране и спасяване).

 • Този международен стандарт няма за цел създаване на еднообразие в структурата на системата за управление на RTS или унифициране на документацията.

 • RTS е споделена отговорност.

 • Стандартът няма за цел да освободи участниците в движението от задълженията им да спазват закона и да се държат отговорно.

 • Всички изисквания на този международен стандарт са с широко приложение.

Поискайте оферта за:

  Стандарт(и):