АКРЕДИТИРАНА СЕРТИФИКАЦИЯ

НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

НАШАТА МИСИЯ

ПОЛЕЗНИ ЗА БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВОТО

ЧРЕЗ СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ОДИТИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТАВЧИЦИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛ

КАК ДА СЕРТИФИЦИРАМЕ НАШАТА СИСТЕМА

  • ЗАЯВЕТЕ СЕРТИФИКАЦИЯ

  • ПОТВЪРДЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНАТА ОФЕРТА

  • ПОДПИШЕТЕ ДОГОВОРА ЗА ОДИТИ И СЕРТИФИКАЦИЯ

  • СЪГЛАСУВАЙТЕ ПЛАНИРАНИТЕ ДАТИ И ЕКИП ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ

  • ОСИГУРЕТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОДИТИТЕ

Да започнем с Офертата за:

    Стандарт(и):

    ОЦЕНЯВАМЕ ДОВЕРИЕТО, КОЕТО НИ ГЛАСУВАТЕ