СЕРТИФИКАЦИЯ

СИ ЕС БИ ЕООД /CSB ltd./ предлага международно призната акредитирана ISO сертификация на системи за управление, в съответствие с основни международни ISO стандарти, свързани с качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, информационната и кибер сигурност и пътната  безопасност, при адекватни финансови условия и приемливи срокове за реализиране на всички сертификационни процеси.

КАК ДА СЕРТИФИЦИРАМЕ НАШАТА СИСТЕМА

  • ЗАЯВЕТЕ СЕРТИФИКАЦИЯ

  • ПОТВЪРДЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНАТА ОФЕРТА

  • ПОДПИШЕТЕ ДОГОВОРА ЗА ОДИТИ И СЕРТИФИКАЦИЯ

  • СЪГЛАСУВАЙТЕ ПЛАНИРАНИТЕ ДАТИ И ЕКИП ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ

  • ОСИГУРЕТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОДИТИТЕ

Имате въпроси ???      Свържете се с екипa на CSB …

Да започнем с офертата за:

    Стандарт(и):

    ОЦЕНЯВАМЕ ТЯХНОТО ДОВЕРИЕ