Сертификация

CSB предлага ISO сертификация по основни международни стандарти за управление на процеси, оказващи влияние върху качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа, информационна сигурност и пътната безопасност

КАК ДА СЕРТИФИЦИРАМЕ НАШАТА СИСТЕМА

  • ЗАЯВЕТЕ СЕРТИФИКАЦИЯ

  • ПОТВЪРДЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНАТА ОФЕРТА

  • ПОДПИШЕТЕ ДОГОВОРА ЗА ОДИТИ И СЕРТИФИКАЦИЯ

  • СЪГЛАСУВАЙТЕ ПЛАНИРАНИТЕ ДАТИ И ЕКИП ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ

  • ОСИГУРЕТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОДИТИТЕ

Имате въпроси ???      СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС …

Да започнем с Офертата за:

    Стандарт(и):

    ОЦЕНЯВАМЕ ТЯХНОТО ДОВЕРИЕ