ISO 18788: 2015, БДС ISO 18788: 2016 – Системи за управление на частни дейности за сигурност. Изисквания с указания за прилагане


 • Последователност и предвидими дейности  за сигурност

 • Високо ниво на професионализъм

 • Зачитане на живота, човешкото достойнство, права и свободи

 • Адекватно управление на нежелани и извънредни събития

 • Спазване на нормативни изисквания и договорни задължения.


Изисквания на ISO 18788:2015 към системите за управление на частните охранителни дейности:

 • Идентификация, оценка и управление на рисковете за клиента, за самата организация и за съответните заинтересовани страни и общности.
 • Разработване и публикуване на Декларация за съответствие, съдържаща ангажимент за зачитане на правата на човека при съобразяване с :

  • Международния кодекс за поведение на доставчиците на услуги за частна охранителна дейност;
  • Документа от Монтрьо от 17.09. 2008 г. относно съответните международни правни задължения и добри практики на държавите по отношение на действията на частни военни и охранителни дружества по време на въоръжени конфликти и
  • всички други приложими международно признати ангажименти за правата на човека
 • Високо ниво на ресурсно обезпечаване на системата- човешки ресурси, притежаващи специализирани умения; оборудване, технологии и информация, разузнавателни и финансови ресурси, обезпечаващи отговорността на компанията

 • Документирани процедури за зачитане на човешките права, за етично поведение, за подбор на персонала, за използването на сила и огнестрелно оръжие, за задържане и обискиране на лица, за управление на инциденти, за мониторинг, докладване и разследване, за подаване на жалби и сигнали за нередности и др.

Пoискайте оферта за:

  Стандарт(и):