1. Поискайте Оферта за сертификация.
  2. Потвърдете Офертата и Правилата за сертификация.
  3. Подпишете Договор за одити и сертификация.
  4. Осигурете условията за провеждане на одитите.

Процедурата за сертификация включва:

  • Планиране и провеждане на сертификационен одит;
  • Решение за сертификация на системата