Видове одити според ISO

Какво е ISO сертификация? Сертификацията е независима обективна оценка на съответствието на системата за управление на една организация с изискванията на приложимия за нея ISO стандарт. Какво е одит според  ISO? Според Международния стандарт ISO 9000