В края на 2023 г. по инициатива на Международния акредитационен форум /IAF/ беше въведено задължително изискване за публикуване на информация в Глобална база данни за издадените акредитирани сертификати в световен мащаб IAF CertSearch.

Чрез регистъра на акредитираните ISO сертификати заинтересованите лица могат в реално време да получат информация за статута на всеки издаден сертификат.

Базата данни на IAF ще подкрепи световната икономика и регулаторите, като предоставя възможност за проверка на статута на сертификати, издадени от акредитирани органи за сертификация, в рамките на Многостранното споразумение за взаимно признаване на акредитацията – IAF MLA .

Съдържание на публикуваната информация

  • Наименованиое на сертифицираната организация

  • Адрес за регистрация и на местоположението на сертифицираните обекти /площадки/
  • № на сертификата и стандарта, по който е издаден

  • Обхват на сертификацията и икономическите кодове
  • Дати на първоначално сертифициране, начало и край на текущия сертификационен цикъл

  • Статут на сертификацията – валидна, временно прекратена /спряна/ или отнета
  • Име на Органа за Сертификация и на Органа за Акредитация