Oрганизираме и провеждаме одити за контрол на доставчици и подизпълнители, планирани според изискванията на конкретния възложител

Това са специфични одити за проверка и оценка на техническа компетентност и/или на производствени способности на доставчика или подизпълнителя.

Одитите от втора страна биват продуктови одити (покриват цялата верига на създаване на даден продукт) и процесни одити (покриват всички изисквания за правилно и стабилно изпълнение на производствен процес).

Изпълняват се от екипи с техническа компетентност за продуктите / процесите – според естеството на това, което ще се одитира.

Фокусирани са върху проверката и оценката на текущото състояние, върху потенциала за развитие и върху нуждата от вътрешни мерки и/или външна помощ за постигане на нови по-високи способности.

Одитите на храни от втора страна позволяват точна оценка на работата на вашите доставчици и промишлени партньори по отношение на вашите конкретни изисквания и/или промишлени стандарти.
Нашите съобразени с потребителя решения за одит на храни от втора страна спомагат за успеха на вашия бизнес с независимата употреба на очи и уши, които могат да следят операциите. Ние гарантираме, че вашата организация и партньори поддържат и подобряват стандартите, които сте им задали – където и да сте по света.

БИЗНЕСЪТ ВИ ЗАСЛУЖАВА ПОВЕЧЕ

ОЦЕНЕТЕ НАШАТА ДОБРОНАМЕРЕНОСТ И ПОЗИТИВНОСТ

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ОПИТА И ДОБРИТЕ ОДИТОРСКИ ПРАКТИКИ