ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТИ

Съгласно изискванията на ISO/IEC 17021:2011, т. 8.1.3, като акредитиран орган за сертификация на системи за управление, „СИ ЕС БИ“ ЕООД осигурява достъп на заинтересованите страни до информацията, свързана с предоставянето, прекратяването или отнемането на сертификация.

    ЕИК:*

    Моля потвърдете статута на издадените сертификати по стандарти:


    ЕИК:*