КОЛКО ЩЕ НИ СТРУВА СЕРТИФИКАЦИЯТА ?

Един от най-често задаваните въпроси, свързани със сертификацията на системи за управление

…. относно цена на сертификацията трудно би могъл да се даде еднозначен отговор. Върху цената на сертификационните дейности влияние оказват  редица фактори, поради които ще имаме нужда от малко предварителна информация…

Разчитаме на Вашето съдействие…

КАКВО ВКЛЮЧВА ЦЕНАТА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ

  • провеждане на планираните отити на системата;
  • всички акредитирани такси;
  • командировъчни разходи на одиторските екипи;

  • административни и технически разходи по издаване на сертификат(и)

КАКВО  НЕ ВКЛЮЧВА ЦЕНАТА  ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ

  • Диагностичен одит и подготовка за сертификация на Вашата система;

  • Консултации по разработване на документация на системата;

  • Провеждане на вътрешни одити на Вашата система;

  • Подготовка и провеждане на Преглед на системата от ръководството:

  • Съдействие при закриване на констатирани несъответствия и др.;

НАЧИНИ НА ЗАПЛАЩАНЕ

По банков път – 7 /седем/ дни преди съответния одит