SA 8000:2008 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ

  SA 8000 e международен стандарт, чийто основни елементи се базират на Декларацията за правата на човека на ООН, конвенциите на МОТ, международните норми за правата на човека и националните трудови закони. Стандартът е разработен от Social Accountability International /SAI/ - международна организация, занимаваща се със защитата на правата на човека по време на работа в целия свят.

  КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СТАНДАРТЪТ SA 8000?

  SA 8000 представлява политики и процедури за защита на основните човешки права на работниците.

  Организациите, които избират да въведат този стандарт, трябва да докажат, че дейността им е в пълно съответствие с изискванията на SA8000, националните и други приложими закони и евентуални други изисквания, които организацията се е ангажирала да спазва.

  ИЗИСКВАНИЯТА НА SA8000 КАСАЯТ СЛЕДНИТЕ АСПЕКТИ:

  • Детски труд;
  • Насилствен и принудителен труд;
  • Здраве и безопасност при работа;
  • Свобода на сдружаване и право на колективен трудов договор;
  • Дискриминация;
  • Дисциплинарни практики;
  • Работно време;
  • Заплащане.

  Прилагането на стандарта изисква да бъде създадена адекватна социална политика не само в самата организация, но и по отношение на доставчици и партньори.

   

   

  Пишете ни!

  Позвънете ни!

      

   

  +359 88 883 12 44

  +359 88 650 91 00

  +359 2 869 12 32(33) 

  или ни пишете:  office@csb-cert.com 

  Поискайте оферта!

  Посетете ни!

   

  1612 София
  бул. "Цар Борис III" No.7 А
  ет. 7, офис 10

   

   

  © 2017 CSB Ltd.