OHSAS 18001:2007 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

  OHSAS 18001 е международен стандарт за система за управление на здравето и безопастостта при работа, разработен за да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд.

  За голяма част от предприятията в Европейския съюз е доказано, че когато здравето и безопасността са основен принцип на работното място, не само се избягват големите разходи, произтичащи от наранявания или производствени загуби, но и се предоставя възможност на работодателите и работещите да постигнат по-добри резултати за себе си, за бизнеса и за клиентите.

  КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СТАНДАРТЪТ OHSAS 18001?

  • OHSAS 18001 предлага модел на система, която да позволи на организациите да определят и управляват процесите по осигуряване на здравословни и безопасни условия труд;
  • Стандартът изисква организацията да определи опасностите за здравето и живота на хората при работа, да оцени рисковете от тези опасности и да предприеме мерки за ограничаване и контрол на риска;
  • Една от целите на OHSAS 18001 е да се осигури строго съблюдаване на законовите и нормативни изисквания за здраве и безопасност, отнасящи се до дейността на организацията;
  • OHSAS 18001 е приложим за всяка организация, във всеки индустриален или икономически сектор, независимо от предмета на дейност или големината на организацията;
  • OHSAS 18001 e съвместим и с други международни стандарти и позволява лесното създаване на интегрирани системи.

  ЗАЩО OHSAS 18001 МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ?

  Сертификацията на система за здравословни и безопасни условия на труд е ефикасен и надежден инструмент за управление на ресурсите и има следните предимства:

  • Повишаване производителността и ефективността на труда чрез осигуряване на оптимална работна среда за персонала;
  • Намаляване на трудовите инциденти и здравните проблеми на работниците и служителите и съответно техните отсъствия по здравословни причини;
  • Повишаване мотивацията на работниците и служителите и ангажираността им към организацията;
  • Намаляване на риска и разходите от аварийни ситуации чрез предприемане на адекватни превантивни мерки;
  • Подобряване на репутацията на организацията и печелене на доверието на контролните органи и заинтересованите страни.

   

   

  Пишете ни!

  Позвънете ни!

      

   

  +359 88 883 12 44

  +359 88 650 91 00

  +359 2 869 12 32(33) 

  или ни пишете:  office@csb-cert.com 

  Поискайте оферта!

  Посетете ни!

   

  1612 София
  бул. "Цар Борис III" No.7 А
  ет. 7, офис 10

   

   

  © 2017 CSB Ltd.