ISO 9001:2015 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

  ISO 9001 е международно признат модел на система за управление, който поставя акцента върху ефикасността на процесите, насочеността към клиента и непрекъснатото подобряване.

  КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СТАНДАРТЪТ ISO 9001?

  • ISO 9001 е един от най-популярните стандарти в света. Той обхваща вътрешно-организационните процеси и поставя изисквания за управление на дейностите, чрез които се постига съответствие на продукта или услугата с определените от клиента изисквания;
  • ISO 9001 дава указания, какво да се прави, за да се осъществи ефикасно управление на процесите, но не налага как. Това позволява на всяка организация да отговори на изискванията на стандарта по най-подходящия за нея начин;
  • Стандартът не изисква от дружествата да правят допълнителни инвестиции и капиталовложения, свързани конкретно с внедряването на системата;
  • Стандартът е приложим за всяка организация, независимо от нейната големина, предмет на дейност и вид на предлагания продукт или услуга.

  ЗАЩО СТАНДАРТЪТ ISO 9001 МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ?

  Съществуват редица причини от външен и вътрешен характер:

  • Повишаване на конкурентноспособността и авторитета на организацията и по-добра реализация на вътрешния и международния пазар;
  • Привличане на нови клиенти, изискващи сертификация ISO 9001;
  • Подобрение на организацията и на работата на целия персонал;
  • Постигане на по-голяма ефективност;
  • Намаляване на грешките и произтичащите от тях финансови загуби;
  • Възможност за систематичен контрол върху бизнес резултатите;
  • Сертификацията на Вашата системата за управление на качеството от независим и акредитиран орган, какъвто е СИ ЕС БИ увеличава доверието сред клиентите, че вие сте способни да удовлетворите техните изисквания към продукта или услугата.

   

   

  Пишете ни!

  Позвънете ни!

      

   

  +359 88 883 12 44

  +359 88 650 91 00

  +359 2 869 12 32(33) 

  или ни пишете:  office@csb-cert.com 

  Поискайте оферта!

  Посетете ни!

   

  1612 София
  бул. "Цар Борис III" No.7 А
  ет. 7, офис 10

   

   

  © 2017 CSB Ltd.