ISO 50001:2011 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

  Внедряването на ISO 50001:2011 има за цел подобряване енергийната продуктивност и повишаване на конкурентоспособността на организацията като в същото време се работи в насока подобряване на околната среда и устойчивото развитие.

  КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СТАНДАРТА ISO 50001?

  • Внедряване на фирмена политика по енергийно управление и разработване на цели и задачи отговарящи на обстановката в конкретна организация;
  • ISO 50001:2011 дава инструменти за измерване и анализиране на енергийната резултатност;
  • ISO 50001:2011 създава условия, в които решенията и практиките в областта на енергийното потребление и консумация, да се базират на обективно получени данни и записи;
  • Постоянно подобряване на енергийното управление чрез преглед на системата.

  ЗАЩО ВНЕДРЯВАНЕТО И СЕРТИФИЦИРАНЕТО НА СИСТЕМА ПО ISO 50001:2011 МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛЕЗНО ЗА ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ?

  • Спестяване на финансов ресурс в резултат на оптимизация на енергийното потребление;
  • Повишаване надеждността на операциите и положителният ефект върху производителността;
  • Намаляване на зависимостта от неизбежно растящите цени на енергията;
  • Получаване на обществено одобрение поради стремежа към екосъобразно и устойчиво развитие.

   

   

  Пишете ни!

  Позвънете ни!

      

   

  +359 88 883 12 44

  +359 88 650 91 00

  +359 2 869 12 32(33) 

  или ни пишете:  office@csb-cert.com 

  Поискайте оферта!

  Посетете ни!

   

  1612 София
  бул. "Цар Борис III" No.7 А
  ет. 7, офис 10

   

   

  © 2017 CSB Ltd.