ISO 14001:2015 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

  ISO 14001 е международен стандарт, който изисква въвеждане на система за ефективно управление на въздействието върху околната среда чрез ангажираност на организацията към предотврaтяване на замърсявания, спазване на законодателството и непрекъснато подобрение.

  КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СТАНДАРТЪТ ISO 14001?

  • Стандартът ISO 14001 определя изискванията, насочени към идентификация, контролиране и преразглеждане на аспектите от дейността на организацията, оказващи влияние върху околната среда;
  • Целта е, чрез системата за управление на околната среда да се предотврати замърсяването и екологичните последствия, в резултат от дейността на организацията. Изискванията на стандарта ISO 14001 се прилагат за онези аспекти, които организацията може да управлява;
  • ISO 14001 ориентира дружеството към познаване и спазване на разпоредбите на националното законодателство в областта на екологията.

  ЗАЩО СТАНДАРТЪТ ISO 14001 МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛЕЗЕН ЗА ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ?

  • Оптимизиране при използването на ресурси (енергийни, водни и др.), подбора на суровини и третирането на отпадъците;
  • Осигуряване на съответствие със законодателството в областта на околната среда и намаляване на финансовите загуби, в следствие на глоби и съдебни искове;
  • Намаляване на риска от екологични инциденти;
  • Изграждане на положителен имидж и повишаване на доверието от страна на екологично ориентирани клиенти, потребители и заинтересовани страни.

   

   

  Пишете ни!

  Позвънете ни!

      

   

  +359 88 883 12 44

  +359 88 650 91 00

  +359 2 869 12 32(33) 

  или ни пишете:  office@csb-cert.com 

  Поискайте оферта!

  Посетете ни!

   

  1612 София
  бул. "Цар Борис III" No.7 А
  ет. 7, офис 10

   

   

  © 2017 CSB Ltd.