ISO 17100:2015 Система за управление на преводаческите услуги

  Новият стандарт ISO 17100:2015 определя изискванията за основните процеси, ресурси и други аспекти, необходими за предоставянето на преводачески услуги с качество, което отговаря на приложимите спецификации.

  Прилагането на ISO 17100:2015 осигурява средствата, чрез които даден доставчик на преводачески услуги може да докаже съответствие с възможностите на своите процеси и ресурси, за да предложи на клиентите си продукт отговарящ на всички изисквания. Приложимите спецификации могат да включват както тези на клиента, така и на самата преводаческа организация, на съответните кодекси на индустрията, най-добри практики, ръководства или законодателството.

  Извън обхвата на ISO 17100: 2015 остават използването на суровата продукция от машинния превод и след-редакционните процеси.

  ISO 17100: 2015 не се прилага при устен превод.

  Този стандарт заменения EN 15038: 2006 - Преводачески услуги - Изисквания за услуги.

   

  Пишете ни!

  Позвънете ни!

      

   

  +359 88 883 12 44

  +359 88 650 91 00

  +359 2 869 12 32(33) 

  или ни пишете:  office@csb-cert.com 

  Поискайте оферта!

  Посетете ни!

   

  1612 София
  бул. "Цар Борис III" No.7 А
  ет. 7, офис 10

   

   

  © 2017 CSB Ltd.