СЕРТИФИКАЦИЯ...

  « ...независим процес на оценка на съответствието на системата с определени документирани изисквания... »

  СИ ЕС БИ предоставя на своите клиенти акредитирани сертификати по редица международни стандарти, позовавайки се на директна акредитация от националния орган за сертификация - Изпълнителна Агенция Българска служба по акредитация.

  ДИРЕКТНА АКРЕДИТАЦИЯ ОТ НАЦИОНАЛЕН ОРГАН:

  • ISO 9001 - Системи за управление на качеството
  • ISO 14001 - Системи за управление на околната среда
  • OHSAS 18001 - Системи за управление на здраве и безопасност при работа
  • ISO 27001 - Системи за управление на информационната сигурност
  • ISO 39001 - Системи за управление на пътната безопасност

  При необходимост от сертификация по стандарти, за които БСА не предлага акредитации, предоставяме на нашите клиенти акредитирани сертификати в партньорство с водещи европейски сертификационни организации.

  ДРУГИ АКРЕДИТАЦИИ ПО СИЛАТА НА ПАРТНЬОРСТВО:

  • SA 8000 - Социална отговорност
  • ISO 50001 - Системи за управление на енергийната ефективност

  ЕТАПИ НА СЕРТИФИКАЦИОННИЯ ПРОЦЕС

  1. ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ

  Запознайте се с Правилата за сертификация на СИ ЕС БИ
  Поискайте Оферта с технически и финансови параметри
  Потвърдете Офертата и Правилата за сертификация
  Подпишете Договора за провеждане на одити и сертификация на Системата

  2. СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМАТА

  Провеждаме Предварителен одит на Вашата Система (при поискване)
  Планираме сертификационния процес
  Провеждаме сертификационен одит
  Вземаме сертификационно решение
  Издаваме Сертификат(и)

  3. ПОТВЪРЖДАВАНЕ ВАЛИДНОСТТА НА СЕРТИФИКАТИТЕ

  Провеждаме 1-ви надзорен одит на Системата (12 месеца след сертификацията)
  Провеждаме 2-ри надзорен одит на Системата (24 месеца след сертификацията)

  4. РЕСЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМАТА

  Подписваме Договор за Ре-Сертификация на Системата
  Планираме Ре-сертификационния процес
  Провеждаме Ре-сертификационен одит
  Вземаме сертификационно решение
  Преиздаваме Сертификатите

  СИ ЕС БИОБЩИ ПРАВИЛА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ

  Общите правила за сертификация на СИ ЕС БИ са разработени в съответствие с нормативнитe изисквания на международния стандарт ISO/IEC 17021:2015. В тях ще намерите интересуващата Ви информация за целия сертификационен процес, включващ:

  • КАНДИДАТСТВАНЕ за Сертификация;
  • СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ, НАДЗОРНИ ОДИТИ, РЕ-СЕРТИФИКАЦИЯ;
  • РАЗШИРЯВАНЕ / ОГРАНИЧАВАНЕ на ОБХВАТА на сертификация;
  • ИЗВЪНРЕДНИ ОДИТИ на Системата;
  • СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЛОГОТИП;
  • ВРЕМЕННО ОТНЕМАНЕ / ПРЕКРАТЯВАНЕ на валидността на Сертификат;
  • РЕКЛАМАЦИИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ.

  Правила за сертификация на CSB

  ЛОГОТИПИ

  След успешна сертификация на Вашата система получавате правото да използвате логотипите на СИ ЕС БИ.

  Логотип за сертифицирана система по ISO 9001
  Логотип за сертифицирана система по ISO 14001
  Логотип за сертифицирана система по OHSAS 18001
  Логотип за сертифицирана система по ISO 27001

  !!! Показаните логотипи са примерни. За всяко тяхно не-регламентирано използване ще бъдат предприети съответните законови действия.

  Правилата за използване на сертификационни логотипи

   

   

  СЕРТИФИКАЦИЯ - ЦЕНИ

  Конкретната цена за всяка една сертификация се определя от големината на организация, икономическата сфера на дейност, броя стандарти, които са включени в системата за управление и други фактори.

  ОФЕРИРАНАТА ЦЕНА СЕ ЗАПЛАЩА НА 3 ВНОСКИ ЗА ПЕРИОДА НА СЕРТИФИКАЦИЯ

  • Цена за сертификационен [ре-сертификационен] одит;
  • Цена за Първи надзорен одит [12 месеца след сертификация];
  • Цена за Втори надзорен одит [12 месеца след сертификация].

  КАКВО ВКЛЮЧВА ЦЕНАТА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ?

  • всички командировъчни разходи;
  • акредитационни такси;
  • издаване на сертификат/и на български и английски език.

  КАКВО НЕ ВКЛЮЧВА ЦЕНАТА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ?

  • Оферираната цената не включва дейности, свързани с подготовката за сертификация на Вашата система за управление - т.е. консултации по разработване и внедряване, вътрешен одит, преглед на системата от ръководството, закриване на констатирани несъответствия и др.

  За да получите актуална ценова оферта, моля попълнете запитване за оферта.

  СЕРТИФИКАЦИЯ - ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

  Формуляр за запитване за Оферта

   

  Декларация за безпристрастност

   

  Политика на ОССУ

   

  Пишете ни!

  Позвънете ни!

      

   

  +359 88 883 12 44

  +359 88 650 91 00

  +359 2 869 12 32(33) 

  или ни пишете:  office@csb-cert.com 

  Поискайте оферта!

  Посетете ни!

   

  1612 София
  бул. "Цар Борис III" No.7 А
  ет. 7, офис 10

   

   

  © 2017 CSB Ltd.