ОДИТИ

  СИ ЕС БИ предлага организиране и провеждане на всякакви видове одити, приложими за дадена система за управление. В зависимост от целите на одита и условията за неговото провеждане, различаваме:

  ОДИТИ В РАМКИТЕ НА СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦИКЪЛ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ:

  • сертификационен одит (двуетапен)
   • одит за адекватност [етап 1];
   • одит за съответствие [етап 2];
  • надзорни одити;
  • ре-сертификационен одит;
  • допълнителни одити.

  ОДИТИ ИЗВЪН КОНКРЕТЕН ЦЕРТИФИКАЦИОНЕН ЦИКЪЛ:

  • предварителен одит;
  • одити от "втора страна";
  • специфични одити.

  СЕРТИФИКАЦИОННИ ОДИТИ

  СИ ЕС БИ организира и провежда сертификационни одити с цел установяване на адекватност и съответствие на системата за управление на клиента. Сертификационните одити са двуетапни. Провеждат се при клиента и имат за цел:

  • Установяване на адекватността на документите от Системата за управление с изискванията на приложимите стандарти;
  • Установяване степента на разбиране на изискванията на стандартите от страна на клиента;
  • Определяне нивото на готовност за сертификация;
  • Установяване на съответствието на Системата с изискванията на приложимите стандарти и внедрената документация;
  • Определяне степента на функциониране и нивото на ефикасност на Системата;
  • Успешното приключване на сертификационния одит е предпоставка за вземане на положително сертификационно решение и издаване на международно признат акредитиран сертификат, с валидност 3 години от датата на сертификационното решение.

  НАДЗОРНИ ОДИТИ

  СИ ЕС БИ провежда надзорни одити на сертифицираните системи за управление на всеки 12 месеца. В рамките на един сертификационен цикъл се планират и провеждат 2 наздорни одита - на 12-тия и 24-тия месец от сертификацията на Системата.

  С провеждането на надзорни одити СИ ЕС БИ цели:

  • Установяване степента на поддържане на Системата в съответствие с изискванията на приложимите стандарти и одобрената документация;
  • Потвърждаване валидността на издадените сертификати.

  РЕ-СЕРТИФИКАЦИОННИ ОДИТИ

  Ре-Сертификационен одит на Системата за управление се провежда не по-късно от един месец преди изтичане срока на валидност на съществуващ сертификат.

  Преди пристъпване към Ре-Сертификационен одит следва да се актуализират данните за клиента и състоянието на Системата за управление.

  Основание за провеждане на Ре-Сертификационен одит е подписаният Договор за провеждане на одити и ре-сертификация на Системата.

  Ре-Сертификационният одит е едноетапен.

  Успешното приключване на Ре-Сертификационния одит е предпоставка за вземане на положително Ре-Сертификационно решение и подновяване на международно признатия акредитиран сертификат, с валидност за следващите 3 години.

  ДРУГИ ОДИТИ

  • ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОДИТ
  • ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОДИТИ
  • ОДИТИ ОТ "ВТОРА СТРАНА"
  • СПЕЦИФИЧНИ ОДИТИ

  Пишете ни!

  Позвънете ни!

      

   

  +359 88 883 12 44

  +359 88 650 91 00

  +359 2 869 12 32(33) 

  или ни пишете:  office@csb-cert.com 

  Поискайте оферта!

  Посетете ни!

   

  1612 София
  бул. "Цар Борис III" No.7 А
  ет. 7, офис 10

   

   

  © 2017 CSB Ltd.