НАССР - АНАЛИЗ НА ОПАСНОСТИТЕ И КОНТРОЛ НА КРИТИЧНИТЕ ТОЧКИ

  Системата НАССР е приложима за производители на хранителни продукти, кетъринг фирми, ресторанти, хотели, търговци, фирми, складиращи храни и производители на животинска храна и добавки. Накратко всички производители и търговци, които искат да докажат, че храните, които произвеждат, съхраняват или доставят са безопасни.

  НАССР е система, която позволява на производителите на храни да предлагат безопасна храна на потребителите, чрез определяне и контролиране на възможните опасности (рискове) при производство, преработка и предлагане на хранителните продукти.

  КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СТАНДАРТЪТ HACCP?

  • HACCP е система за управление, анализ и контрол на биологичните, химичните и физическите рискове;
  • Залага се на системният подход за идентифициране на опасностите (биологични, химични и физични), оценка на риска и контрол на опасностите;
  • Осигурява превантивен контрол с цел елиминирането на отличените рискове или редуцирането им до допустими граници;
  • Пълно съответствие и покриване на нормативните изисквания за безопасност на храните;
  • Постоянен анализ и подобряване на системите за доставки, съхранение и обработка на храните.

  КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ ВНЕДРЯВАНЕТО НА HACCP СИСТЕМА?

  • Гарантира здравето на потребителите на храни и напитки, осигурявайки конкурентно предимство;
  • Позволява внедряването на инструменти за постоянен контрол и оптимизация на процесите;
  • Защитава фирмата от конфликт на интереси и предоставя възможност за достигане до нови пазари;
  • Способства за допълването на други управленски системи като ISO 9001:2008;
  • Улеснява законовите проверки;
  • Увеличава рентабилността и ефективността от управляваните процеси.

   

   

  Пишете ни!

  Позвънете ни!

      

   

  +359 88 883 12 44

  +359 88 650 91 00

  +359 2 869 12 32(33) 

  или ни пишете:  office@csb-cert.com 

  Поискайте оферта!

  Посетете ни!

   

  1612 София
  бул. "Цар Борис III" No.7 А
  ет. 7, офис 10

   

   

  © 2017 CSB Ltd.