Способността на продукт, процес или услуга да удовлетворяват определени изисквания