« …независим процес на оценка на съответствието на системата с определени документирани изисквания… »