Системи за управление на частната дейност за сигурност ISO 18788:2015

Системи за управление на частната дейност за сигурност и как да прилагаме ISO 18788:2015 Международният стандарт ISO 18788:2015 определя изискванията и дава насоки за организациите, извършващи или възлагащи дейности, свързани със сигурност и охрана. Той осигурява