ISO 39001:2012 (БДС EN ISO 2012:2014)

ISO 39001:2012 (БДС ISO 39001:2014) СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ISO 39001 Основната цел при разработването на международния стандарт ISO 39001 е намаляване на жертвите по пътищата. Стандартът е свързан с