• Познавате изискванията на основни ISO стандарти за управление…
  • Притежавате квалификация за одитор на системи за управление…

  • Интересувате се от работа в сертификационна организация…

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАШИЯ ЕКИП

Активни позиции:

  • ОДИТОР НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
  • ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТ
  • СЪТРУДНИК ПРОДАЖБИ И КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТИ

свържете се с нас