На 9- ти Юни се отбелязва Световния ден на акредитацията,  глобална инициатива, създадена от ILAC и IAF за насърчаване на стойността на акредитацията.

Тази година темата ще се е  Акредитацията: Владеем Утрешния ден и Оформяме Бъдещето.

Разглежда се положителното въздействие на акредитацията върху предизвикателствата и възможностите от дигитализация и нови технологии до устойчивост и се поставя фокуса върху това как тя може да помогне за оформянето на различни аспекти от живота в нашия променящ се свят.