На 24- ти Май  отбелязваме един от най- важните празници за нашата нация. Денят на създаването на нашата Азбука, на българското четмо и писмо от Светите братя Кирил и Методий.

Глаголицата е първата българска азбука създадена през 862, други учени посочват, че датира от 855 година от филологът Константин – Кирил Философ. Тя е оригинална графична система, в която всяка буква отговаря на един звук. Тя е уникална по своята същност и има безспорни обстоятелства, че създадения на основата на глаголицата през 9 век книжовен език е български по произход.

Когато става дума за Кирилицата, за нея няма доказателства за авторство, но важен факт е, че тя е възникнала в България. Тя следва модела на глаголицата, като всеки звук  отговаря на отделена буква. Нашата азбука е призната от 2007 година за третата европейска азбука след латинската и гръцката.

Честит празник на буквите!