Happy World Water Day!

За поредна година отбелязваме Световния ден на водата през 2024г. под мотото: Водата за мир!

Отбелязването на Световният ден на водата бележи своето начало през 22 март от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Глобалните акценти в световен мащаб се поставят върху промените в климата, поради нарастване на въздействието на изменението му и това поражда спешна необходимост държавите да се обединят около защитата и опазването на един от най-ценните ресурси – водата.