Началото на световния ден на рециклирането е поставено през 2018 година, с цел  да помогне признаването на важността на рециклирането за запазването на нашите ценни първични проиродни ресурси и осигуряването на бъдещето на нашата планета.  Това е ден,  който да ни  напомни, че планетата трябва да се поставия на първо място като наш общ дом.

Рециклирането е ключова част от кръговата икономика, която помага да защитим нашите природни ресурси. Всяка година „Седмият ресурс“ (рециклируеми материали) спестява над 700 милиона тона емисии на CO2 и се предвижда това да се увеличи до 1 милиард тона до 2030 г.  Рециклирането е ключов фактор във войната за спасяване на бъдещето на нашето планетата и човечеството.

Мисията на Глобалния ден на рециклирането, определена от Global Recycling Foundation има за цел да каже, че рециклирането е просто твърде важно, за да не бъде глобален проблем, и че спешно е необходим общ, обединен подход към рециклирането и да отправи апел към хората на тази планета да мислят за ресурсите, а не за отпадъците, когато става въпрос за стоките около нас.