StorPool Storage

Сторпул Сторидж АД, една от водещите IT компании, получи сертификати по международните стандарти ISO 9001 и ISO 27001.

Организацията успешно премина процеса по сертификация на Интегрираната система за управление на процесите, оказващи влияние на качеството и сигурността на информацията.

ISO 9001:2015 е стандарт, който определя изискванията към системата за управление на качеството. Правилното прилагане на изискванията ще помагне на организацията да подобри своите процеси, да повиши удовлетвореността на клиентите и да осигури високо качество на предоставяните продукти и услуги.

ISO 27001:2022 е стандарт, който определя изискванията към системата за управление на сигурността на информацията в организацията. Покриването на неговите изисквания в значителна степен ще допринесе за защитата на информацията от различни заплахи, спазване на законовите и нормативни изисквания и демонстриране способността на организацията да защити поверителността, целостта и достъпността на информацията.

Сертифицирането по международните ISO стандарти е резултат от усилията на целия екип на организацията за непрекъснато подобряване и иновации. То е доказателство за професионализъм и отговорност, както и определен стимул за усърдна работа за развитие и предлагане най-доброто на клиентите.

Сертификатите бяха връчени на официална церемония от Емил Илиев – управител на сертификационната организация CSB Ltd.

Изпълнителният директор на Сторпул Сторидж АД, г-н Боян Иванов, благодари за доверието и изрази готовност за поддържане и надграждане на постигнатите резултати.