ЕЛЕКТРОХОЛД ИПС  със сертификат на Системата за управление на качеството, съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2015 .

Управителят на сертификационната организация СИ ЕС БИ ЕООД  Емил ИЛИЕВ, връчи официално сертификата на изпълнителния директор на дружеството, г-н Иван ГЮРОВСКИ.

Екипът на СИ ЕС БИ ЕООД отправя пожелания за професионални и бизнес успехи и благодарност за гласуваното ни доверие.