На 8 юни 2023 СИ ЕС БИ ЕООД / CSB LTD.  като български орган за Сертификация на Системи за управление  с директна Акредитация, получи своя нов сертификат от ИА БСА, като потвърждение за готовността и компетентността на нашата организация да сертифицира своите потенциални и настоящи  клиенти, съгласно новата версия на ISO 27001:2022 –  Сигурност на информацията, киберсигурност и защита на поверителността. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания (ISO/IEC 27001:2022). На корпоративната страница на CSB ltd.  е публикувана и  Политика на нашия орган за Преход към новата версия на стандарт ISO 27001, която ще откриете информация относно  сроковете и изискванията за преход. Информация за пълния обхват на Акредитацията на СИ ЕС БИ ЕООД може да намерите на интернет страницата на ИА БСА.