9-ти Юни Световен ден на Акредитацията/ World Accreditation day

Всяка година на 9- ти Юни се се отбелязва Световният ден на Акредитацията.  Глобалната инициатива е създадена от International Accreditation Forum (IAF) и International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) с цел популяризиране на стойността на акредитацията и насърчаване на дейностите по сертифициране, инспекция и тестване.

През декември 2022 IAF обявиха Темата за 2023 година: Подкрепа за бъдещето на глобалната търговия.

Глобалната търговия е готова за силно, но неравномерно възстановяване след шока от пандемията, според Световната търговска организация, и обемите на търговията със стоки се очаква да нараснат, докато дистанционната работа спомогна за стимулиране на сектори като електронни стоки.

Динамиката на търговията ще бъде повлияна от големи тенденции: промени в търговските бариери, иновативни технологии, етични бизнес изисквания и адаптиране към изменението на климата от страна на правителството и бизнеса.

Тази тема ще покаже как дейностите по акредитация и акредитирана оценка на съответствието подкрепят текущото преструктуриране на глобалната верига за доставки, което продължава да бъде източник на нормализиране на търговията, докато фирмите търсят нови пазари и инвестиционни възможности за изграждане на устойчиви и гъвкави вериги за доставки. Това вероятно ще засили дългосрочния растеж на многостранните и двустранните търговски отношения и ще увеличи стойността на споразуменията за взаимно признаване на ILAC/IAF за насърчаване на по-голяма ефективност и устойчивост на веригата за доставки.

Ние CSB ltd. сме акредитиран орган за Сертификация на Системи за управление  и празнуваме този ден, заедно с всички, имащи принос за Акредитираната сертификация.

 

Източник: IAF.NEWS