Световен ден на метеорологията 23 – ти Март


На 23 – ти март отбелязваме световен ден на метеорологията.  През 1950 г. се създава Световната метеорологична организация. Към днешна дата Световната метеорологична организация (СМО) е междуправителствен съюз на 193 държави-членки и територии и е една от специализираните агенции на ООН в областта на метеорологията, климата и хидрологията. Темата тази година е „Бъдещето на времето, климата и водата през поколенията“ и е свързана с отговорността ни пред бъдещите поколения. Това е ден, в който се прави равносметка за заслугата и приноса на научните достижения и експертизи, свързани с времето, климата и водите.