ЖИВОТЪТ НЕ Е РЕЗЕРВНА ЧАСТ
От съществено значение за всяка една организация е нейният собствен принос за ограничаване и премахване на риска от смъртни случаи и тежки наранявания, свързани с пътнотранспортни произшествия. Успешното внедряване на система за управление на ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ в съответствие с изискванията на ISO 39001 и последващата й сертификация биха могли в значителна степен да спомогнат за постигането на тази цел. Рискът от непреодолимата загуба ни изправя пред общата отговорност и пред възможността с общи усилия да съхраним най – ценното благо – ЧОВЕШКИЯТ ЖИВОТ.

Източник: ИАПБ