ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ

Общите правила за работа на Органа за сертификация към СИ ЕС БИ са разработени в съответствие с нормативнитe изисквания на международния стандарт ISO/IEC 17021:2015. В тях ще намерите интересуващата Ви информация за целия сертификационен процес, включително:
  • КАНДИДАТСТВАНЕ за Сертификация
  • ВИДОВЕ ОДИТИ – сертификационен, надзорни, ресертификация
  • ОБХВАТ на сертификацията – разширяване/ограничаване
  • ИЗВЪНРЕДНИ ОДИТИ на Системата
  • СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЛОГОТИП
  • ВРЕМЕННО ОТНЕМАНЕ / ПРЕКРАТЯВАНЕ на валидността на Сертификат
  • РЕКЛАМАЦИИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

СЕРТИФИКАЦИОННИ ЛОГОТИПИ